{ Chci tě okusit zda jsi }

NESPOJITOST

Klempířství noc
a ty se prozaicky
svlékáš do naha
abys mohla slyšet
zmatení jazyků
že jsi krásná a že
to tiše šeptám
k sobě samému
a vlastně do prázdna.
Pohybujeme se
ve světě sami.
Bůh na Michelangelově
fresce k Adamovi
natáhne paži
a mezi prsty 
chybí přesně

jeden milimetr.