{ Neuhýbej }

MECHANICKÉ ORGASMY

Jíl the clay
Žlutá řeka se tváří –
řekněme – jako dokonalost
sama císař v hedvábném rouchu
nalije štipku vody na tuš
v nefritném chladu jsou
vyřezaní draci.
Pomocí slov. Jinak svět
neudělám. Jinak se
neudělám, světě!