Ostatní

STANĚK JIŘÍ

Básník tak trochu mediálně „zavátý“ za lékárnickým pultem malého okresního města, nicméně v poezii neohroženě krotící draky imaginace. Oč méně je o něm slyšet, o to více píše. Vydané knihy tvoří zlomek jeho napsaného díla.
V poezii je Jiří Staněk básníkem paradoxů, které se však vzájemně nevylučují. Je to autor literárně poučený, který svou tvorbou vede permanentní dialog s uměním (Mácha, Holan, Lorca…), ale zároveň také tvůrce intuitivní, impulsivní, se sebezničující odvahou katapultovat se na esteticky „horkou půdu“. Básník odměřující ve verších osobní čas privátních dějin, ale současně hluboce propojený s evropskou historií zasahující až někam do středověku. Básník rouhačský a přece s očima upřenýma k věčnosti, která je mu spíš tajemstvím než oporou. Básník s citem pro vnitřní pnutí slov, pro jejich hudbu a zvukomalbu, jenž občas škobrtne o své metafory jako o nastraženou past. Básník těla, celý život hledající nevinnost. Básnický chrlič, byť se střídmou bibliografií.

Jan Nejedlý