{ Studnice nebo step }

ISAAC BABEL

Když překročili Dněstr střelivo došlo
A rozdělali sporý ohýnek ze židovských chalup
Kavyl vyletoval vzhůru hořící k hvězdám
Snášel se potom dolů rozžhavené vlákno
Žárovky zářící paví brk Bylo mu smutno
Uléhal mimo tábor pod hlavou sedlo vonící 
Zpocenou usní A usnout nemohl
Hrdlo tak vyprahlé Nikde studánka vodky
Zasmušile čistěné brýle cípem rubášky
Všechno porubat Všemu se oddálit
A v poslední spálené chalupě nalézt
Plačící dítě sebe sama v rukou s holubem
Krvavým chuchvalcem v Oděse po pogromu