{ Tvá ústa rozevřené }

NANSEVŮV PAS

Nansenův pas ti dám
Pro cestu do mých zemí.
Budeš mít pouze sedmnáct.
ale tvé všechno hoří jen mnou
všechny studně z nichž toužíš pít
jsem jenom já a také všechna hlína
padající do tvého hrobu.
Nansenův pas ti dám
na cestu do mých zemí.
Jak vyhnankyně budeš bloudit tam:

TO je má láska.