{ Tvá ústa rozevřené }

JEHLICE AKTINOLITU

Prašné prostředí.
Azbest. Bavlna. Vlákna lnu.
Co přislíbíš plicím?
Lačnost.